Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii – SIOPTEF

Program PARTENERIATE – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Coordonator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură

Parteneri: SC MIBATRON SRL, Universitatea Politehnica Bucureşti, SC ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini SA Bucureşti

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii – SIOPTEF

Scopul lucrării: Dezvoltarea și aplicarea conceptelor de agricultură ecologică și de agricultură durabilă, respectiv acel model de agricultură care promovează cultivarea pământului prin mijloace care asigură un echilibru între agroecosisteme şi mediu.

Obiectivul general al lucrării: Managementul performant al apei utilizate în domeniul irigaţiilor care să ţină seama de necesităţile ecologice ale culturilor, printr-un program de irigare corelat cu relaţiile dintre sol-plantă-climă care să protejeze şi să asigure resursele necesare generaţiilor viitoare.

Obiectivul specific al lucrăriiSă ofere proprietarilor de ferme legumicole de dimensiuni mici şi mijlocii un echipament competitiv din punct de vedere al calităţii şi preţului, în scopul atingerii obiectivului specific de a obţine culturi legumicole curate şi competitive din punct de vedere calitativ, la preţuri mici.

Rezultatul lucrării: Un sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide / fungicide destinat fermelor legumicole de dimensiuni mici şi mijlocii.