Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte

Proiect sectorial: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor

Proiect sectorial: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor

Mai mult

Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Perioada de derulare: 1 iulie 2014-30 septembrie 2017

Contractor: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Parteneri: ASE (coordonator), UPB, ICTCM, Wing Computer Group
Finanţare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Valoarea totală a contractului: 1.437.500,00 lei

Citeste detaliile proiectului

Tehnologie şi echipament de înaltă productivitate şi precizie pentru micro-electroeroziune asistată de ultrasunete

Coordonator: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)
Director de proiect: Prof.dr.ing. Daniel GHICULESCU
Parteneri:

  • P1 – Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), Responsabil de proiect: Dr.ing. Cristian RUGINĂ;
  • P2 – S.C. ICTCM S.A., Responsabil de proiect, Ing. Valeriu AVRAMESCU;
  • P3 – S.C. EDMING S.R.L., Responsabil de proiect, Ing. Gheorghe JITIANU.
Citeste detaliile proiectului

Cercetări aplicative, tehnologie şi echipament tehnologic privind pulverizarea termică de înaltă rezistenţă prin procedeul HVOF utilizat în aplicaţii industriale şi medicale / TEHVOF

Tipul proiectului: Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
Beneficiar: S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi ProiectareTehnologică
pentru Construcţii Maşini S.A.
Valoarea proiectului la finalizare: 3.562.333,74 lei 

CITESTE DETALIILE PROIECTULUI

Sistem interactiv automatizat pentru optimizarea inputurilor de apă, nutrienţi şi pesticide, în vederea creşterii competitivităţii tehnico-economice a fermelor legumicole mici şi mijlocii – SIOPTEF

Program PARTENERIATE – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Coordonator: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură

Parteneri: SC MIBATRON SRL, Universitatea Politehnica Bucureşti, SC ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini SA Bucureşti

CITESTE DETALIILE PROIECTULUI

Definirea direcţiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale primare şi secundare nonenergetice

Durata de realizare:    05.10.2015 –

Beneficiar:                  Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coord. de proiect:       CP: INCDMRR Bucuresti

Parteneri:          

  • P1: SC ICTCM SA Bucuresti
  • P2: INCDTP Bucuresti
  • P3: CIT-IRECSON Bucuresti
  • P4: SC MINET SA
CITESTE DETALIILE PROIECTULUI