Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiect sectorial: Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi

Durata de realizare: 01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coordonator de proiect:     Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului- Bucureşti- INCDPM Bucureşti.

Parteneri:               

 • P1 – Universitatea Politehnica din Bucureşti, UPB
 • P2 – CEPROCIM SA
 • P3 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii     destinate  Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA
 • P4 – Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii de Masini- ICTCM SA – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)       

Obiective:

 • Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri
 • Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate
 • Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare
 • Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme
 • Diseminarea rezultatelor proiectului

Fisa proiect

Obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor:

AnEtape/ Obiective/ Categoria de activitate/ Denumirea Activităţii/ ParticipanţiResponsabilitateRezultateRaportare/Termene
2017Etapa I
Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi/ Obiectiv: Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri
CO = RDP1, P3 = RL Raport  privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate     Raport intermediar08.12.2017  Raport final30.06.2018
Activitatea I.1 Identificarea gropilor de gunoi neconforme şi careacterizarea distribuţiei pe tipuri de deşeuriCO=RDP1, P3 = RL
Activitatea I.2 Identificarea posibilităţilor de selectare a deşeurilor din gropile de gunoiCO=RDP1, P3 = RL
Activitatea I.3. Maparea gropilor de gunoi neconforme funcţie de distribuţia deşeurilorCO=RDP1, P3 = RL
Activitatea I.4. Realizarea unei baze de date cu gropile conforme şi neconforme cu identificarea distribuţiei deşeurilor prezenteCO=RDP1, P3 = RL
2017Etapa a II-a
Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri/ /Obiectiv: Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate
P1 = RDCO, P2, P3, P4 = RLRaport intermediar08.12.2017  Raport final30.06.2018
Activitatea II.1. Identificarea staţiilor de epurare orăşeneşti şi determinarea cantităţilor săptămânale, lunare, anuale de nămol rezultat din staţiile de epurare orăşeneşti şi clasificare funcţie de caracteristici şi a cantităţilor de nămol rezultatP1 = RDCO, P2, P3, P4 = RL
Activitatea II.2. Identificarea unor modele de nămoluri şi a cantităţilor de prelucratP1 = RDCO, P2, P3, P4 = RL
 Activitatea II.3. Gruparea staţiilor de epurare pe compoziţii şi cantităţi de nămoluri rezultate în vederea realizării unor tehnologii specifice de valorificareP1 = RDCO, P2, P3, P4=RL
2018Etapa a III-a
Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot/ Obiective:  Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare
P2 = RDCO, P1, P3,P4=RLStudiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti Raport validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri Raport validare tehnologii de valorificare nămoluriRaport intermediar08.12.2017  Raport intermediar30.06.2018   Raport final10.12.2018
Activitatea III.1. Elaborare tehnologii specifice pe tipuri de deşeuri ( sticlă, plastic, neferoase, DEEE-uri, nămoluri menajere) de tratare şi valorificareP2 = RDCO, P1, P3,P4=RL
Activitatea III.2. Testare tehnologie tratare şi valorificare deşeuri în regim demonstrator/pilotP2 = RDCO, P1, P3,P4=RL
Activitatea III.3. Validare tehnologiiP2=RDCO, P1, P3,P4 = RL
2018Etapa a IV-a
Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme/ Obiective: Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme
P3 = RDCO, P1, P2, P4 = RLStudiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică Termen: 10.12.2018Raport intermediar08.12.2017 Raport intermediar30.06.2018 Raport final10.12.2018
Activitatea IV.1. Identificare şi analiză a soluţiilor de reconstrucţie ecologicăP3 = RDCO, P1, P2, P4 = RL
Activitatea IV.2. Testare soluţie în regim demonstrator/pilotP3 = RDCO, P1, P2, P4 = RL
2018Etapa a V-a
Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri/ Obiectiv: Diseminarea rezultatelor proiectului
CO, P1, P2, P3 = RD1 Conferinţă naţională3 conferințe regionale  Raport final10.12.2018

Categoriile de rezultate, pe etape şi modul de utilizare a acestora de către parteneri:

În cadrul proiectului se preconizează obținerea următoarelor rezultate:

NrETAPĂREZULTATE
1Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi Raport privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate
2Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri 
3Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot             Studiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri
Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri
Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti
Rapoarte validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri
Rapoarte validare tehnologii de valorificare nămoluri
4Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconformeStudiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică
5Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uriRapoarte  privind organizarea unei conferințe la nivel național pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați și 3 conferițe la nivel regional pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați

Rezultatele proiectului pot fi aplicate de către:

 • Ministerul Cercetării şi Inovării pentru adaptarea structurii şi obiectivelor din programele naţionale de cercetare-dezvoltare, dar şi cele educaţionale referitoare la domeniul gestionării integrate a deşeurilor;
 • Autorităţile centrale interesate (Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Consilii Judeţene şi Consilii Locale) pentru soluţionarea problemelor de reciclare/valorificare a deşeurilor şi nămolurilor orăşeneşti în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri conforme şi soluţionarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme;
 • Operatori economici privaţi implicaţi în procesul de colectare şi reciclare prin adoptarea tehnologiilor moderne, conform BAT/BREF;
 • Comunitatea științifică din domeniu, pentru dezvoltarea unui parteneriat mai larg și mai eficient între companii și unitățile de cercetare publice și private pentru a dezvolta proiecte comune.

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza atât înainte cât şi în timpul etapei de Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri. În acest sens vor fi organizate: 1 Conferintă la nivel national (în Bucuresti) si 3 Conferinte regionale (Cluj, Bacău, Tulcea)

Contractul nr. : 7PS/09.11.2017 – Raport activitate al fazei 1