Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiect sectorial: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor

Durata de realizare:  01.11.2017 – 10.12.2018
Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare
Coordonator de proiect: CP: INCD URBAN-INCERC Bucuresti

Parteneri:

 • P01: SC ICTCM SA Bucuresti  (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)
 • P02: INCDTP Bucuresti
 • P03: CIT-IRECSON Bucuresti
 • P04: SC MINET SA
 • P05: ICDCOC Palas
 • P06: ICCF Bucuresti

Fisa proiect

Proiect sectorial: Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor

Etapa I: perioada de realizare: 01.11 – 10.12.2017

Obiective, activitati, rezultate.

Etapa 1 a proiectului, intitulata „Analiza strategiilor si politicilor existente la nivel national, european si international în domeniul valorificării integrate a resursei naturale de lână de oaie, cu prioritate în domeniul constructiilor. Analiza si evaluarea potentialului national al resursei naturale de lână de oaie” urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate:

 • Raport de sinteză a politicilor, instrumentelor, mecanismelor si practicilor existente privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână de oaie în domeniile identificate;
 • Raport de cercetare centralizator al activitătilor din cadrul Etapei 1.

Sunt prevazute 4 activitati principale:

 • Activitatea 1.1. Analiza tendintelor mondiale si europene în procesarea lânii de oaie; identificarea domeniilor de aplicabilitate cu potential maxim în contextul valorificării eficiente a resursei naturale de lână în domeniul constructiilor, etansărilor – pâslă, farmacie si cosmetică – lanolină.

Activitate P01: Contributii la analiza tendintelor mondiale si europene pentru utilaje de procesarea lânii, în contextul valorificării eficiente în domeniul constructiilor

 • Activitatea 1.2. Analiza tendintelor pe plan national privind necesitatea si posibilitatea obtinerii de produse eco-inovative bazate pe resursa naturală de lână de oaie pentru domeniul constructiilor în contextul strategiilor nationale si, cu precădere, a Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare si Inovare a României până în anul 2020.

Activitate P01: Contributii la analiza tendintelor pe plan national privind necesitatea si posibilitatea obtinerii de produse eco-inovative bazate pe resursa naturală de lână pentru domeniul constructiilor în contextul strategiilor nationale si, cu precădere, a Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare si Inovare a României până în anul 2020.

 • Activitatea 1.3. Identificarea, analiza si evaluarea potentialului de resursă naturală de lână de oaie si a arealului definitoriu: locatie, cantităti, calitate, colectare, sortare, prelucrare primară, valorificări locale, impact asupra mediului, impact asupra comunitătilor locale, gestionarea deseurilor.

Activitate P01: Contributii la identificarea, analiza si evaluarea potentialului de resursă naturală de lână si a arealului definitoriu: locatie, cantităti, calitate, colectare, sortare, prelucrare primară, valorificări locale, impact asupra mediului, impact asupra comunitătilor locale, gestionarea deseurilor.

 • Activitatea 1.4. Identificarea, analiza si evaluarea potentialului industrial de valorificare integrată a resursei naturale de lână de oaie, a infrastructurilor existente specifice procesării lânii de oaie, stării lor tehnologice si functionale, posibilităti de retehnologizare, asigurare a protectiei mediului si gestionării deseurilor.

Activitate P01: Contributii la identificarea, analiza si evaluarea potentialului industrial de valorificare integrată a resursei naturale de lână, a infrastructurilor existente specifice procesării lânii, stării lor tehnologice si functionale, posibilităti de retehnologizare, asigurare a protectiei mediului si gestionării deseurilor.

Contractul nr. : 5PS/09.11.2017 – Raport activitate al fazei 1