Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Perioada de derulare: 1 iulie 2014-30 septembrie 2017

Contractor: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Parteneri: ASE (coordonator), UPB, ICTCM, Wing Computer Group
Finanţare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Valoarea totală a contractului: 1.437.500,00 lei

Obiectivul asumat la nivel global de a combate sărăcia prin dezvoltarea economiei verzi, la care se adăugă condiţiile specifice economiilor in curs de dezvoltare, impun dezvoltarea de instrumente inovative pentru a creşte competitivitatea unor industrii de nişă, cu impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice, dar şi a mediului.

Prin obiectivele propuse, proiectul EcoInnEWaste doreşte să răspundă unei provocări cu profunde implicaţii economice, sociale şi ambientale, și anume: cresterea competitivităţii organizaţionale a firmelor ce activează în domeniul reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (e-deșeuri, DEEE) din România şi mărirea gradului de implicare a entităţilor publice si private de CDI în promovarea eco-inovării pentru dezvoltarea economiei verzi. Un număr mare de provocări legate de reciclarea e-deşeurilor se află în faţa mediului de afaceri şi al autorităţilor. Acestea vizează eliminarea componentelor periculoase şi recuperarea unei cantităţi cât mai mari de materiale reciclabile, în condiţii de securitate pentru oameni şi mediu.

Rezultate:

Produsul final al proiectului este reprezentat de un prototip al hub-lui de eco-inovare numit EcoInnEWaste si o serie de instrumente inovative care sunt încărcate pe hub, respectiv: un model inovativ de paşaport de reciclare a produselor electrice şi eletronice, un model de analiza cost-beneficiu pentru reciclarea e-deseurilor, un model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare la nivel de firma, o metoda de analiza multicriteriala a caracteristicilor produsului relevante pentru reciclare, o metoda de evaluare a reciclabitatii bazata pe idealitate, o bibliotecă de eco-inovare, un laborator de eco-inovare si formare in domeniu.

Aceasta reprezinta o infrastructură de colectare şi analiză a datelor transparentă, uşor de accesat pentru publicul larg şi mai ales de către actorii cheie, in care Internetul joaca un rol important. Prin facilităţile specifice programării WEB 2.0, facilitând abordarea interactivă, cât şi prin conţinutul şi tehnicile de interogare folosite pentru accesarea bazelor de date, hub-ul de eco-inovare realizat in cadrul proiectului ECOINNEWASTE este o premieră in România şi în lume. Acesta conţine aspecte de ordin legislativ, utilitar, informativ, asociativ, formativ etc. Gradul mare de utilitate si accesibilitatea mijloacelor practice de realizare a transferului de know-how în domeniul DEEE, vor asigura un număr considerabil de utilizatori ai acestuia din rândul cetăţenilor, potenţialilor investitori, administraţiilor locale, reprezentanţilor organismelor de reglementare, IMM-urilor – în calitate de beneficiari, cât si din rândul entităţilor de CDI (universităţi, institute de cercetare) sau furnizorilor de servicii privind reciclarea DEEE.

Lucrari publicate:

  • Rădulescu Irina, Costin Florica, Rădulescu Alexandru Valentin, “Research on the Romanian Business Concerns on Waste Electrical and Electronic Equipment against Environmental and Eco-innovation Issues”,Tehnologia Inovativă – Revista „Construcţia de maşini”, Nr. 2-3/2015, pp. 41-44, ISSN (print): 2248-0420, ISSN-L (online): 2248-0439 (revistă indexată în CSA ProQuest).
  • Rădulescu Irina, Costin Florica, Rădulescu Alexandru Valentin, “Virtual Engineering Eco-Innovation Library for the Management Issues of the Waste of Electrical and Electronic Equipment”,6th International Conference “Computational Mechanics and Virtual Engineering”, COMEC 2015, October 15-16, 2015, Brasov, Romania, Transilvania University Press of Brasov, pp. 162-167, ISSN: 2457-8541, ISSN-L: 2457-8541.

 Studii publicate în volume ale unor conferinţe internaţionale sau indexate în baze de date internaţionale

  • Rădulescu Irina, Costin Florica, Rădulescu V.,Research for Eco-Innovative Technologies Implementation Model at Romanian Company Level,15th “International Scientific Conference” RE & IT – 2016, Smolyan – Bulgaria, RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 10-11 June, 2016, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, publicata in „XV International Scientific Conference RE & IT – 2016, Conference Proceedings vol 1”; ISBN: 978-619-7180-78-7, http://www.tk-smolian.eu/index.php?id=227
  • Rădulescu Irina, Rădulescu V.,Informational Resources For Accessing An Eco-Innovation Library For Environmental Engineering,National Scientific Conference – CONFERENG 2016 with international participation, Constantin Brancusi, University of Targu-Jiu, nov. 4 -5, 2016, în curs de publicare în Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856;
  • Rădulescu Irina, Industrial Management Research Concerning the Achievement of an Eco-Innovation Library,IXth Product Design, Robotics, Advanced Mechanical & Mechatronic Systems and Innovation Conference PRASIC 2016, Universitatea Transilvania din Brașov, 10- 11 noiembrie 2016, Publicat în Bulletin of the Transilvania University of Braşov , Vol. 9 (58), No. 1-2016, Series I: Engineering Sciences, indexata EBSCO, ISSN 2065-2119,http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20I/BUT_PRASIC/Radulescu%20I.pdf
  • Irina Radulescu, Florica Costin, Maria Dumitrache, Alexandru Valentin Radulescu,Research concerning designing specifications and components for an eco-innovative technologies implementation model,Proceedings of 2017 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 8-10, 2017, Băile Govora, Romania, Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania, ISSN 1454 – 8003, 7 pag.