Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

S-a semnat contractul pentru realizarea proiectului sectorial „Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi „

Eveniment finalizat

Proiect sectorial:     Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare  orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi

Durata de realizare: 01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar:  Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coordonator de proiect: Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului- Bucureşti- INCDPM Bucureşti.

Parteneri:               

  • P1 – Universitatea Politehnica din Bucureşti, UPB
  • P2 – CEPROCIM SA
  • P3 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii     destinate  Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA
  • P4 – Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii de Masini- ICTCM SA – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)       

Obiective:

  • Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri
  • Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate
  • Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare
  • Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme
  • Diseminarea rezultatelor proiectului