Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Despre ICTCM

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini S.A, recunoscut la nivel national si international, este un institut de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica privind elaborarea de tehnologii, utilaje si prototipuri, dezvoltarea si promovarea de studii, cercetari, proiecte, diagnoze, informatii, consultanta, analize si solutii pentru necesitati tehnologice si economice in domeniul constructiei de masini.

Actul de inființare și autorizare: Hotărârea de Guvern nr. 228 din 12.04.1991

Forma de organizare: societate pe acțiuni

Forma de capital: majoritar de stat

Acționari: – persoane juridice: STATUL ROMAN PRIN AAAS 69,87%, SIF MUNTENIA 30%, persoane fizice: 0,13 %

Prezentare

             Activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul constructiilor de masini s-a desfasurat in mod prioritar in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini – ICTCM – institut care a fost infiintat in anul 1956, fiind cel mai mare si important institut de cercetare-dezvoltare din acest domeniu.

            În cei peste 60 de ani de existenţă, din ICTCM s-au desprins activităţi care au constituit nucleul de bază pentru formarea unor noi institute de cercetare-proiectare cum sunt IPCM, IPCUP, ICPET, SIMTEX, INTEC, IPSC.

Avand in vedere caracterul predominant public si de interes national al cercetarii stiintifice in domeniul constructiei de masini, cu rezultate generalizabile in toate intreprinderile constructoare de masini, printr-un transfer tehnologic imediat si concret, ICTCM s-a constituit, inca de la infiintare, si cu atat mai mult in prezent, ca un institut de interes national de cercetare, creandu-se intre timp o baza tehnica materiala, stiintifica si umana, care a permis abordarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative si a dezvoltarii tehnologice in principalele domenii de interes general pentru industria constructiilor de masini.

            Inca de la creare, institutul a corespuns unei necesitati: aceea de a rezolva prin cercetare stiintifica si creatie inginereasca proprie, de nivel ridicat, problemele legate de dezvoltarea si modernizarea continua a proceselor, a metodelor de lucru si a transferului tehnologic catre intreprinderile constructoare de masini.

            Institutul s-a dezvoltat si a castigat mereu in experienta, prin analizarea si rezolvarea sistemica a problemelor din diverse unitati – institute, intreprinderi, mari uzine – carora le-a oferit solutii concretizate in game complete de servicii de consultanta, cercetare si inginerie tehnologica, transfer tehnologic si training rezultate din conceptia de sistem tehnologic la nivel de uzina, sectie, sector sau linie de fabricatie, cu specializare pentru un anumit produs, grupa de produse, produse complexe, utilaje si  linii tehnologice noi, linii de fabricatie complete.

            Implicarea institutului in rezolvarea tehnologiilor de prelucrare la rece, practic in majoritatea intreprinderilor din industria constructiilor de masini, a facut ca ICTCM sa fie angrenat, pe tot parcursul existentei sale, in probleme de strategie, diagnoza si prognoza, modernizare, retehnologizare, inovare si transfer tehnologic pentru principalele domenii ale constructiilor de masini. Totodata, elaborand prioritar lucrari de cercetare-dezvoltare nu pentru probleme punctuale, pentru un anumit benefeciar, ci lucrari de cercetere-dezvoltare cu mare caracter de generalizare, institutul a fost investit si a preluat o serie de responsabilitati suplimentare de coordonare a unor programe de cercetare-dezvoltare de interes national.

            Ulterior, in perioada 1979-1990, pe structura organizatorica a ICTCM a fost grefat si a functionat cu toate structurile sale Institutul Central pentru Constructii de Masini – ICCM. Dupa 1990 ICTCM – reprezentat in Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare al Guvernului si apoi al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, ulterior al Agentiei Nationale pentru Stiinta Tehnologie si Inovare- a asigurat presedintia, secretariatul si activitatile de coordonare si organizatorice specifice functionarii Comisiei 4 – CONSTRUCTII DE MASINI, a Colegiului sus mentionat, precum si a Comisiea 12 de Transfer tehnologic si inovare.

            Activitatea in ICTCM a fost directionata prioritar catre cresterea competitivitatii stiintifice si tehnologice, a cerintelor de progres ale economiei nationale prin  realizarea unor obiective cuprinse in Programul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare.

            Din 1991 ICTCM functioneaza ca societate comerciala, fiind infiintata prin HG nr. 278/12.04.1990 .

Activitatea de cercetare-dezvoltare ce se desfasoara in prezent in ICTCM este directionata prioritar spre realizarea unor obiective cuprinse in Programul National de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica.

            ICTCM, ca institut de cercetare de interes national a initiat, coordonat si derulat elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare care vizează obiectivele generale ale intregii industrii romanesti si care cuprind in structura ierarhizata subprograme si module pentru sectoarele industriale viabile, in vederea cuprinderii in Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

            ICTCM, ca institut de cercetare sau prin specialistii sai, este membru si activeaza in diverse asociatii, fundatii si organisme nationale si internationale, in domeniul constructiei de masini, participa direct, pe baza contractelor de parteneriat internationale, la elaborarea unor importante lucrari stiintifice in cadrul programelor PHARE, ECOS-OUVERTURE, LEONARDO, COPERNICUS, NATO s.a. si desfasoara permanent schimburi de informatii tehnico-stiintifice cu peste 35 de institute de cercetare si institutii de invatamant de inalt prestigiu pe plan mondial;

            ICTCM are inregistrate la OSIM 366 solutii originale, pentru 249 dintre ele s-au acordat brevete, iar 28 se afla in curs de brevetare. Este important de subliniat faptul ca 185 de brevete au fost aplicate in productie. Numai in ultimii 3 ani, s-au obtinut 34 de brevete si tot atatea au fost aplicate in productie, iar la saloanele internationale de inovare si inventica ICTCM a obtinut peste 40 de diplome si medalii, dintre care 16 la Salonul International de Inventii si Produse Noi, Geneva ’96 si ’98 si Salonul EUREKA Bruxelles ’98.