Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CITAf

Misiunea Centrului

Misiunea Centrului consta in incurajarea dezvoltarii sectorului privat prin inovare si transfer tehnologic. Activitatea CITAf ilustreaza procesul relational existent intre centrele de cercetare tehnologica si firmele mici capabile sa aplice rezultatele obtinute. Contributia directa a centrului la dezvoltarea economica poate fi evaluata pe baza activitatii de sprijinire a crearii si dezvoltarii de IMM si a activitatii de inovare si transfer tehnologic

Obiective

 1. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor din sectorul productiv si servicii.
 2. Transfer de know-how intre institutia gazda, ICTCM, si IMM.
 3. Identificarea posibilelor proiecte de afaceri.
 4. Dezvoltarea resurselor umane prin proiecte finantate de programele Phare si Comunitare.
 5. Realizarea de parteneriate strategice.

Resurse si dotari

 • sali de conferinte si sala de formare profesionala;
 • mijloace audio-video pentru seminarii si conferinte;
 • biblioteca;
 • echipamente de informatica: calculatoare, imprimante, scaner;
 • acces la INTERNET;
 • copiator, telefon, fax;
 • spatii de birouri si spatii de productie.

Istoric CITAf
Centrul Incubator Tehnologic si de Afaceri (CITAf) a fost creat in martie 1992 cu sprijinul Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Tehnologia Constructiilor de Masini (ICTCM – SA) Bucuresti si al Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEdC).
CITAf a fost acreditat ca entitate de inovare si transfer tehnologic de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii cu certificatul nr. 16/15.03.2006.

In martie 2000, la Consiliul European de la Lisabona, sefii de stat si de guvern au stabilit pentru Uniunea Europeana obiectivul de perspectiva, pana in anul 2010: „o economie a cunoasterii cea mai competitiva si mai dinamica din lume, capabila de o crestere economica sustenabila, insotita de o ameliorare cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca, o mai profunda coeziune sociala si o mai buna protectie a mediului”.

Doi ani mai tarziu, la Consiliul European de la Barcelona, in cadrul caruia s-au examinat progresele realizate pe linia obiectivului Lisabona, ei au convenit ca investitiile pentru cercetarea si dezvoltarea tehnologica (CD) din UE trebuie sa creasca, tinzand sa se apropie de 3% din PIB pana in anul 2010, fata de 1,9% in anul 2000. Totodata, ei au mai propus o crestere a finantarii din partea intreprinderilor, pentru a o aduce de la nivelul actual de 56% la doua treimi din investitiile totale pentru CD, o proportie existenta deja in SUA si in unele tari europene. Acest dublu obiectiv este ambitios dar realist: astazi, mai multe tari europene sunt aproape de acest nivel sau l-au depasit deja. Marile directii ale politicii economice a statelor membre si a Comunitatii pentru anul 2000 recunosc importanta acestui obiectiv si recomanda ameliorarea masurilor de incurajare a intreprinderilor pentru a investi in CD, mentinand totodata un cadru sanatos de politica fiscala.

Obiectivele privind CD stabilite la Barcelona rezulta din recunoasterea faptului ca intarirea sistemelor noastre de CD si inovare este esentiala pentru atingerea obiectivului strategic de la Lisabona. Realizarea lui este compromisa de diferenta importanta si in crestere care separa UE de SUA in privinta acestui tip de investitii. Aceasta diferenta, care a atins 120 milioane euro in anul 2000, se datoreaza celor 80% investite mai putin in CD de intreprinderile din Europa.

Rolul CD in calitate de motor al unei economii bazate pe cunostintele competitive si dinamice este legat de capacitatea economiei de a transforma noile cunostinte in inovare tehnologica. Cu toate ca multe intreprinderi recunosc importanta tot mai mare a investitiilor in CD, ele nu vor recurge la acestea decat in masura in care vor putea exploata eficient rezultatele si vor putea estima o recuperare satisfacatoare pentru a contrabalansa riscul inerent al acestei forme de investitii.

Servicii CITAf

CITAf ofera sprijin pentru realizarea si promovarea unor produse cu caracter inovativ. Serviciile de incubare constau in accesul la spatii si echipamente de productie, cu conditia sa desfasoare activitati de productie, iar activitatile sa cuprinda un element de inovare.
Serviciile oferite sunt:
Instruirea si pregatirea intreprinzatorilor si a personalului firmei in:

 • management;
 • marketing;
 • legislatie;
 • proprietate intelectuala;
 • finante-contabilitate;
 • utilizarea echipamentelor de calcul si birotica, precum si a programelor de management al intreprinderii.

Acces la:

 • spatii de productie si echipamente industriale (pe baza de contract);
 • sali de conferinte, expozitii;
 • servicii administrative si de secretariat;
 • asistenta tehnica si consultanta specializata
 • pregatirea planului de afaceri;
 • achizitii de echipamente si transfer tehnologic;
 • cooperare in cadrul unor contracte de cercetare in scopul realizarii de produse noi;
 • informatii generale si oportunitati de afaceri:
 • informatii referitoare la tehnologii, produse, piete, publicatii;
 • oferte de cooperare;
 • participare la targuri si expozitii;
 • banca de date cu oferte si cereri de tehnologii.

In prezent, CITAf incubeaza un numar de 48 firme in urmatoarele domenii de activitate: confectii textile, automatizari, constructii de masini, IT, servicii.

Incubare de tip „inhouse enterpriser” (incubare de interior) prin care se sprijina initiativele unor colective din interiorul intreprinderii gazda. Afacerea se realizeaza cu sprijinul atelierului gazda care acorda asistenta si baza tehnologica. Intreprinzatorul imparte beneficiile obtinute cu atelierul gazda.

Activitati ale unor colective ICTCM incubate in cadrul CITAf in acest mod:

 • Echipamente de turism: rucsac si pat pliant
 • Croitorie: confectii textile pentru rucsac
 • Reparatii si reconditionari
 • Tehnologii de producere compusi organici pentru acoperiri metalice
 • Electronica industriala: dispozitive securitate si alarmare
 • Reparatii auto, tinichigerie, vopsitorie auto
 • Dispozitive, maini mecanice pentru persoane cu dizabilitati

Incubarea de tip – inhouse enterpriser – sprijina colectivele incubate in primii pasi spre privatizare, cu intentia de a-si obtine personalitate juridica.

Instruire si consultanta
In cadrul Centrului Incubator, s-a organizat o serie de cursuri de instruire, dupa cum urmeaza:

 • Managementul intreprinderilor private
 • Planuri de afaceri pentru micile intreprinderi
 • Proceduri legale pentru personalul angajat in intreprinderile private mici si mijlocii
 • Servicii, taxe si obligatii de plati pentru intreprinderile private
 • Elemente de analiza economica si juridica pentru intreprinderile mici
 • Baze de date pentru IMM-uri
 • Managementul resurselor umane; abilitati de negociere in afaceri
 • Managementul marketingului
 • Management strategic
 • Managementul tehnologiilor moderne de comunicare (Internet: realizarea de pagini de prezentare, cautare de parteneri in afaceri, parteneriate)
 • Managementul financiar

Transfer tehnologic.
Implementarea activitatii de transfer tehnologic in cadrul CITAf s-a facut prin punerea in practica a unor programe aplicative de transfer tehnologic. Colectivul CITAf a realizat o baza de date proprie cu cereri si oferte de tehnologii si produse. Multe solutii tehnologice cerute de diversi utilizatori au fost rezolvate prin cercetari efectuate chiar in cadrul CITAf.

Proiecte derulate prin CITAf

Programe NATIONALE SI internationale DESFASURATE
Programe PHARE si Comunitare
In cadrul colaborarii cu Fundatia Internationala de Management (FIMAN), CITAf a elaborat 6 proiecte finantate din fonduri PHARE In cadrul programelor: PAEM, FIDEL, CERT si LIEN

Programul de Masuri Active pentru Combaterea Somajului – PAEM Colibasi, judetul Arges (1996-1998)
Finantator
: Comunitatea Europeana – Program PHARE.
Durata: (1996-1997).
Rezultatele obtinute In urma implementarii acestui proiect sunt:

 • Infiintarea unui Incubator de Afaceri In cadrul caruia se creeaza 57 de locuri de munca prin Infiintarea de noi Intreprinderi sau sprijinirea celor existente;
 • Infiintarea unui Centru de Mediere a Muncii si Dispecerat de Forta de Munca-Colibasi, care are ca obiectiv plasarea a 280 de persoane In locuri de munca vacante sau nou create;
 • Infiintarea unui Club al Somerilor – 120 de persoane fara un loc de munca au fost incluse In program.

Programul de Masuri Active pentru Combaterea Somajului PAEM Pucioasa, judetul Dambovita (1996-1998)
Finantator
: Comunitatea Europeana – Program PHARE.
Durata: (1996-1997).
Rezultatele obtinute In urma implementarii acestui proiect sunt:

 • Infiintarea unui Centru de Servicii pentru comunitate;
 • Infiintarea unui Centru de Formare Antreprenoriala cu scopul de a dezvolta spiritul antreprenorial si asigurarea unor servicii de consiliere In afaceri;
 • Infiintarea unui Centru de Mediere a Muncii-Pucioasa.

Programul FIDEL – Fondul de sprijinire a initiativelor de dezvoltare economica locala – Centrul de Dezvoltare si Promovare a Intreprinzatorilor si Producatorilor Agricoli Locali-DIPAL (1997-1999)
Finantator
: Comunitatea Europeana – Program PHARE.
Durata: (1997-1998).
Rezultatele obtinute In urma implementarii acestor proiecte sunt:

 • Infiintarea unui Centru de Dezvoltare si Promovare a Intreprinzatorilor si Producatorilor Agricoli, cu scopul satisfacerii nevoii de informatii a Intreprinzatorilor, promovarii produselor agricole si cele traditionale locale si a sprijinirii producatorilor agricoli locali prin prestarea de lucrari specifice acestui sector.

Centrul sustine dezvoltarea sectorului Intreprinderilor mici si mijlocii In domeniul productiei si serviciilor orientate catre valorificarea potentialului local si a satisfacerii nevoilor locale de servicii.
Activitatile Centrului se pot Incadra In trei entitati distincte:

 • Agentia de informare si promovare
 • Targ saptamanal
 • Prestari servicii producatorilor agricoli

Programul CERT (FILT) – Fondul initiativelor locale In turism – Promovarea si valorificarea potentialului balneo-climateric si turistic al orasului Cacica – Cacica (1999)
Finantator
: Comunitatea Europeana – Program PHARE.
Durata: (1997-1998).
Prin acest proiect s-a Infiintat Centrul de informare, promovare si instruire In domeniul turismului ca o alternativa viabila la Imbunatatirea serviciilor turistice In zona, la promovarea si integrarea orasului Cacica In circuitul turistic national si international. Scopul proiectului a fost acela de a pune In valoare factorii naturali ai zonei, fondul turistic si balnear prin promovarea turismului local si actiuni complementare desfasurate Intre organismele reprezentative din sectorul privat si cel de stat, care conduc la dezvoltarea eonomica si sociala a zonei.

Programul PHARE – LIEN – Program de informare, asistenta sociala si cursuri de calificare pentru femeile din comunitatea rromilor, satul Faget, judetul Arges (1999)
Finantator
: Comunitatea Europeana – Program PHARE.
Durata: (1998 – 10 luni).

Proiectul – Centru de informare, asistenta medicala si sociala, calificare si recalificare a femeilor- vine In sprijinul femeilor din comunitatea rromilor din satul Faget, judetul Arges, care nu au o calificare corespunzatoare fata de cerintele de pe piata fortei de munca si nu dispun de mijloacele necesare unui trai decent.

Programul de Redistribuire a Fortei de Munca (2000)

Proiectul: Servicii de consultanta pentru Infiintarea de mici Intreprinderi
Finantator
: – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Directia de Forta de Munca si Somaj a Judetului Ilfov.
Durata: (1998 – 1999, 12 luni).
Prin proiect s-a urmarit dezvoltarea spiritului antreprenorial si familiarizarea somerilor cu modul de organizare a unei Intreprinderi pentru ca ea sa supravietuiasca si sa se dezvolte Intr-o economie de piata.

Programul PROGRES (2000)
Proiectul -Program de instruire a managerilor societatilor comerciale cu capital de stat si privat din judetul Calarasi- care s-a derulat In orasul Calarasi, avand ca parteneri Fundatia LABOR.

Programul de Redistribuire a Fortei de Munca (2001)

Proiectul „Servicii de consultanta pentru Infiintarea de mici Intreprinderi” gestionat de AJOFM, In anul 2001, derulat In Bucuresti pentru somerii disponibilizati prin ordonanta 9/1997.

Programul Leonardo da Vinci (Program de formare profesionala)

Tehnologii informationale si de comunicare In sprijinul IMM (INFOTECH) (1999)
Parteneri:

 • University of Wolverhampton, Marea Britanie
 • Veb Consult srl, Italia
 • Dudok College, Olanda
 • Fundatia -Consortiul pentru Dezvoltare Locala- Mioveni
 • Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – CNIPMMR

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea tehnologiei informatiei si a abilitatilor de comunicare pentru sprijinirea si dezvoltarea Inteprinderilor Mici si Mijlocii.
Proiectul a urmarit: transferul de know-how In domeniul tehnologiei informatiei, Imbunatatirea nivelului cunostintelor si abilitatilor de comunicare In cadrul IMM-urilor, dezvoltarea sectorului IMM-urilor prin implementarea conceptului de tehnologie a informatiei, reducerea discrepantelor existente In domeniul tehnologiei informatiei Intre situatia IMM-urilor din Romania si cea din tarile dezvoltate din CE, formarea unor experti din cadrul organizatiilor de IMM In domeniul tehnologiei informatiei.

Instruirea profesionala, orientarea si insertia femeilor (FEMM-IN) (1999-2000)
Parteneri:

 • Veb Consult-Italy
 • Consorzio Europeo Per la Formatione-Italy
 • Instituto de Soldatura e Qualidade – Portugalia

Prin acest proiect, s-a urmarit dezvoltarea metodologiilor si materialelor de formare pentru grupe diferite de femei, pentru a le deschide noi perspective profesionale si a facilita integrarea In viata profesionala a femeilor si a barbatilor din zone rurale, unde accesul la instruire este limitat. O atentie deosebita va fi acordata femeilor care Isi reiau activitatea profesionala dupa o perioada de inactivitate.

Pro-System-Training of Project Managers in Information Integrated System Field (proiect de mobilitate): (1999)
Parteneri:

 • Entente-UK
 • Odense Technical College-Denmark
 • University of Central Lancashire-UK
  Proiectul a urmarit instruirea managerilor IMM-urilor In sistemele informatice integrate

WINN – Women in Business Development (proiect de mobilitate) (2000):
Parteneri:

 • Veb Consult
 • Consorzio Europeo per la Formatione-Italy
 • Nieuwe Media School-Belgia
 • NI-CON-Danemarca

Prin acest proiect s-a urmarit instruirea femeilor de afaceri Intr-un context international, respectiv cel al partenerilor din proiect.

Train-Gis – Training Program for Local and Public Administration in Using Geographical Information and Spatial Database (2000-2003)
Parteneri:

 • GEOSYSTEM GmbH-Germania
 • Techniche Universitat Munchen-Germania
 • ESRI Nederland B.V.-Olanda

Proiectul s-a adresat atat persoanelor din administratia publica locala responsabile de utilizarea GIS, cat si persoanelor de decizie, responsabile de planificarea si gestionarea resurselor.

Parteneriate In cadrul Programului Leonardo da Vinci:
CITAf a fost partener In urmatoarele proiecte:

 • Train the Trainers Programme for financial Engineering and Ways of Accesing Financial Resources for SMEs (proiect de mobilitate) (2003).
 • Train the Trainers Programme for Business Consultants for SMEs (proiect de mobilitate) (2003).
 • Grain d-Entrepreneurs (proiect pilot) (2001-2002).
 • Placexport (Plasarea studentilor pe piata fortei de munca) (2000-2002).
 • EINET (Retea Internationala Europeana pentru Instruirea Antreprenoriala) (2000-2002).
 • MISS – Managementul Inovarii prin software social si invatare colaborativa (2007-2009)

Programul de Reconversie a Fortei de Munca gestionat de Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca
Incubator de afaceri pentru persoanele disponibilizate din armata (2003-2005)

PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Programul INFRATECH

 • Proiect de dezvoltare institutionala (2004-2005)
 • Proiect de servicii oferite firmelor incubate-(2006-2007)

Programul INVENT
Sistem de separare a fazei solide din aerodispersii In instalatii avansate de gazeificare a biomasei (2005-2006)

Programul CEEX
Generarea sinergiilor pozitive In Intreprinderile industriale prin armonizarea binomului cultura organizationala-strategia firmei, In vederea obtinerii unui trend evolutiv spre competitivitate si excelenta (2006-2008)

Programul PN II
Platforma Integrata pentru pentru explorarea mediului colaborativ de lucru (MCL/CWN) bazata pe o structura ontologica specifica, orientata pe cerintele IMM-urilor manufacturiere si de servicii – PIMECIM (2008- 2011)
Sisteme si mecanisme colaborative specifice clusterelor economice in economia bazata pe cunoastere—CLUSTINOVA (2008-2011)

Strategie si perspective
Ca perspective de dezvoltare, activitatea CITAf va continua In domeniile prezentate anterior, concentrandu-se pe ofertarea si prestarea serviciilor de consultanta pentru:

 • identificarea unor proiecte de dezvoltare la nivel local cu impact In plan social si economic;
 • atragerea unor noi programe complementare acestor proiecte;
 • crearea unei noi dimensiuni a activitatii centrului prin cresterea calitatii serviciilor oferite atat firmelor incubate, cat si clientilor din afara incubatorului, pentru a putea face fata competitiei din ce In ce mai ridicate;
 • diversificarea activitatii, dezvoltarea transferului de know-how si largirea sferei de actiune pentru atragere de noi clienti.

Manifestari stiintifice anuale
Simpozioane organizate anual:

 • Transferul tehnologic in scopul sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii
 • Tehnologii de comunicare, inovare si transfer tehnologic in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii
 • Modalitati de sprijinire a inovarii si transferului tehnologic. Oportunitati si bariere

Contact