Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Definirea direcţiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării şi valorificării resurselor minerale primare şi secundare nonenergetice

Durata de realizare:    05.10.2015 –

Beneficiar:                  Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coord. de proiect:       CP: INCDMRR Bucuresti

Parteneri:          

  • P1: SC ICTCM SA Bucuresti
  • P2: INCDTP Bucuresti
  • P3: CIT-IRECSON Bucuresti
  • P4: SC MINET SA

Obiectivul general al proiectului este acela de a identifica şi promova direcţiile şi obiectivele de cercetare care pot contribui la dezvoltarea unor solutii tehnologice originale, inovative, pentru creşterea eficienţei în evaluarea, exploatarea si valorificarea zacamintelor de substante minerale non-energetice cu accent pe minereurile nemetalifere, minereurile auro-argentifere şi rare.

Rezultate preconizate:           

  • dezvoltarea unor noi metode şi instrumente pentru colectarea şi prelucrarea de înaltă calitate a datelor geo-strategice.
  • dezvoltarea de tehnici alternative şi noi tehnologii pentru extracţia şi prelucrarea eficientă a minereurilor în condiţii ecologice, de protejare şi păstrare a securităţii mediului.