Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cercetări aplicative, tehnologie şi echipament tehnologic privind pulverizarea termică de înaltă rezistenţă prin procedeul HVOF utilizat în aplicaţii industriale şi medicale / TEHVOF

Tipul proiectului: Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
Beneficiar: S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi ProiectareTehnologică
pentru Construcţii Maşini S.A.
Valoarea proiectului la finalizare: 3.562.333,74 lei 

Cercetări aplicative, tehnologie şi echipament tehnologic privind pulverizarea termică de înaltă rezistenţă prin procedeul HVOF utilizat în aplicaţii industriale şi medicale / TEHVOF

Obiectivul principal al proiectului : crearea, în cadrul ICTCM, a unui nucleu de competenţă tehnică şi ştiinţifică în domeniul acoperirilor metalice de înaltă rezistenţă mecanică, termică, anticorozivă pentru materiale utilizate în aplicaţii industriale sau medicale. Procedeul tehnologic utilizat este pulverizarea termică cu viteză foarte mare prin accelerarea pulberii/particulelor utilizând combustia forţată a oxigenului – procedeul HVOF (High Velocity Oxigen Fuel).

Obiectivul s-a realizat în principal prin conducerea cercetărilor de către un specialist în domeniu de la Fachhochschule Gelsenkirchen – Germania, prof. dr. ingWaltraut Brandl cu: elaborarea unor studii tehnice privind procedeul HVOF (4); testarea acoperirilor metalice pe tipuri de materiale (1 raport); realizarea unui Sistem Tehnologic Integrat (STI) de pulverizare termică prin procedeul HVOF (1 prototip) (fig. 1); testarea şi validarea performanţelor tehnologice ale STI (1 raport); publicarea unor articole ştiinţifice rezultate din proiect (8).

STI este compus din:

 • Echipament de pulverizare termică HVOF: Pistol de pulverizare;  Dulap control gaze (oxigen, azot) /kerosen/aer comprimat; Unitate pompare kerosen; Sistem alimentare/dozare pulbere; Dulap automatizare PLC; Sistem de răcire pistol; Consolă de control operatori (HMI);
 • Robot industrial cu 6 axe (inclusiv controler) pentru manipulare pistol pulverizare HVOF;
 • Dispozitiv de manipulare piese cu ax orizontal (max. Ø 300 x 1400 mm);
 • Dispozitiv de manipulare piese cu ax verical (max. Ø 500 x 1000 mm);
 • Instalaţie electrică de acţionare dispozitive de manipulare piese;
 • Instalaţie electrică generală de acţionare a STI
 • Cabină de pulverizare  antifonată;

Echipamentul HVOF permite obţinerea unor straturi ce satisfac următoarele cerinţe, în cazul depunerii unui material de tipul unei carburi

 • Rugozitatea suprafeţei stratului Ra fără prelucrare ulterioară depunerii: max. 3,2 μm, cu excepţia stratului de NiCrBSi pentru care Ra: max 6,5 μm;
 • Porozitate: max. 2%;
 • Aderenţa : min 75 N/mm2;
 • Microduritate Vickers HV0,3: min 1000 cu excepţia stratului de NiCrBSi pentru care HV0,3: min 800
 • Sistem de filtrare noxe rezultate din proces (Instalaţie de filtrare noxe; Sistem de reintroducere aer în incintă; Conductă de evacuare);
 • Compresor furnizare aer comprimat;
 • Cabină de sablare piese ce vor fi acoperite HVOF;
 • Sistem răcire suplimentară piese pulverizate cu duze Windjet;
 • Sistem de achiziţie date PXI de la senzori de monitorizare proces de pulverizare;
 • Gaze, combustibil şi material depunere pentru
 • alimentare proces HVOF:
 • Recipienţi gaze (oxigen, azot);
 • Recipenţi kerosen (Exxsol D 60);
 • Pulberi metalice şi cermeturi;
 • Sistem de securizare recipienţi gaze şi instalaţie de filtrare cu gard de protecţie şi copertină