Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Brevete

Patrimoniul de cereri şi brevete de invenţie al ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini S.A. Bucureşti este semnificativ şi impresionant. ICTCM are înregistrate la OSIM peste 400 soluţii originale, pentru majoritatea dintre ele obţinându-se brevete de invenţie: 36 brevete în perioada 1960-1970, 94 brevete în perioada 1971-1980, 98 brevete în perioada 1981-1989 şi 36 brevete în perioada 1990-2002. În perioada 2002-2018 au fost depuse la OSIM – Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării, 47 cereri de brevet de invenţie dintre care 18 au primit statutul de brevet de invenţie.

Este important de subliniat faptul ca aproximativ 60% din brevete au fost aplicate în producţie. La saloanele internaţionale de inovare şi inventică, ICTCM a obţinut peste 45 de diplome şi medalii (Salonul Internaţional de Invenţii şi Produse Noi, Geneva şi Salonul EUREKA Bruxelles).

O listă selectivă a brevetelor obţinute după anul 2000:

 • inv. 121186, Manipulator;
 • inv. 121731, Procedeu purificare finală avansată a apelor reziduale galvanice;
 • inv. 121517, Sistem modular de presare flexibil acţionat cu presiune înaltă decăzut;
 • inv. 121140, Electrolit de argintare dură a contactelor electrice;
 • inv. 121324, Echipament mobil pentru regenerarea în trepte a lichidelor tehnologice utilizate în secţiile de prelucrări mecanice;
 • inv. 121668, Echipament pentru determinarea parametrilor cinematici ai mişcărilor articulare;
 • inv. 121121, Electrolit de zincare alcalină necianurică;
 • inv. 121748, Mecanism pentru acţionări unghiulare cu viteză variabilă prestabilită;
 • inv. 121141, Electrolit de lustruire electrochimică a oţelurilor austenitice;
 • inv. 121937, Mecanism cu cleşte pentru alimentarea automată a preselor;
 • inv. 121189 Dispozitiv de alimentare automată pas cu pas a preselor cu bandă metalică din rulouri;
 • inv. 121897, Dispozitiv de prehensiune;
 • inv. 122141, Procedeu de tratare a reziduurilor galvanice cu cianură;
 • inv. 122899, Dispozitiv de evacuare a pieselor de dimensiuni mijlocii şi mari, obţinute prin ştanţare;
 • inv. 122627, Procedeu şi dispozitiv de fasonare a ţevilor în vederea îmbinării în T;
 • inv. 123160, Dispozitiv ortetic mecatronic;
 • inv. 125967, Maşină unealtă multifuncţională cu comandă numerică;
 • inv. 126290, Maşină pentru prelucrări multiscule de centruire şi strunjire sferică.