Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Admin ICTCM

Achiziție Serviciu Topo-Cadastral

Referitor „Achiziție Serviciu Topo-Cadastral„, vă anunțăm că termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit până pe data de 31.07.2022, orele 15.00.

Achizitie servicii Topo-Cadastral

Având în vedere necesitatea identificării cu exactitate a unui teren de 610 mp aflat actualmente în proprietatea noastră, ICTCM SA Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, în insolvență, organizează licitație de oferte pentru selectarea unei firme specializate în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei și geodeziei, autorizată ANCPI, în vederea contractării unor servicii topo-cadastrale – schițe, măsurători, expertize, planuri etc. – precum și servicii de dezlipire (dezmembrare) a acestui teren cu întocmirea documentației cadastrale necesare. Cererea de ofertă se adresează firmelor specializate autorizate precum și experților juridici topo-cadastrali autorizați.

Ofertantul trebuie să fie autorizat ANCPI și să prezinte documente în acest sens, solicitarea fiind eliminatorie. Pentru întocmirea ofertei tehnico-financiară puteți solicita documente specifice și/sau puteți să veniți la sediul ICTCM SA pentru discuții preliminare.

Selecția de oferte va avea la bază oferta tehnico-financiară transmisă precum și toate documentele necesare întocmirii unei oferte cu caracter juridic. Menționăm că prețul cel mai mic este criteriul de bază al analizei de oferte, atâta timp cât oferta transmisă este completă și clară.

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, până la 08.07.2022, orele 14:00.

Relații suplimentare la tel.: 0722 508 270.

Achiziție servicii de schimbare coloane de scurgere și reabilitare grupuri sanitare.

Societatea ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, aflată în insolvență, dorește să achiziționeze servicii de schimbare coloane de scurgere și reabilitare grupuri sanitare, după cum urmează:

Obiectiv 1: Pavilion Cercetare Proiectare, subsol + parter + 5 etaje;

  • înlocuire țevi scugere pe ambele scări;
  • reabilitare grupuri sanitare.

Obiectiv 2: Pavilion Administrativ, parter + 2 etaje;

  • înlocuire țevi scurgere pe ambele scări;
  • reabilitare grupuri sanitare

Pentru elaborarea ofertei tehnice și financiare trebuie să ne contactați pentru a vizualiza și identifica starea actuală în vederea elaborării celei mai eficiente oferte. Ofertantul trebuie să fie specializat, autorizat și certificat în astfel de lucrări.

Termenul limită de depunere a ofertei tehice și financiare și a documentelor minime de calificare este vineri, 01.07.2022, ora 15.00.

Ofertele tehnice și financiare vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau vor fi aduse direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la domnul Valeriu AVRAMESCU, nr. tel. 0722.508.270.

Achiziție servicii de reabilitare a hidroizolațiilor teraselor și acoperișurilor a cinci imobile proprietatea ICTCM S.A.

Societatea ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, aflată în insolvență, dorește să achiziționeze servicii de reabilitare a hidroizolațiilor teraselor și acoperișurilor a cinci imobile, după cum urmează:

Obiectiv 1: Pavilion Cercetare Proiectare (subsol+parter+5 etaje), în suprafață de 1080 mp (60m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri etc.;

Obiectiv 2: Pavilion Administrativ (parter+2 etaje), în suprafață de 432 mp (36m x 12m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri, impermeabilizare zonă contact între clădiri (ob. 1 cu ob. 2) etc.;

Obiectiv 3: Laborator probe, în suprafață de 972 mp (54m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri, etanșare iluminatoare etc.;

Obiectiv 4: Hală parter, în suprafață de 648 mp (36m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație acoperiș, impermeabilizare guri de scurgere etc.;

Obiectiv 5: Incintă încercări prototipuri, în suprafață de 176,55 mp.

  • reparare acoperiș din tablă etc.;

Pentru elaborarea ofertei tehnice și financiare trebuie să ne contactați pentru a vizualiza și identifica starea actuală în vederea elaborării celei mai eficiente oferte. Ofertantul trebuie să fie specializat, autorizat și certificat în astfel de lucrări.

Termenul limită de depunere a ofertei tehice și financiare și a documentelor minime de calificare este vineri, 01.07.2022, ora 15.00.

Ofertele tehnice și financiare vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau vor fi aduse direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la domnul Valeriu AVRAMESCU, nr. tel. 0722.508.270.

ICTCM  S.A. organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de evaluare și tratare a riscurilor pentru realizarea unui RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR 

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, in insolventa, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de evaluare și tratare a riscurilor pentru realizarea unui RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR în conformitate cu cerințele L333/2003 și HG301/2012 actualizată, privind paza obiectivelor pentru locațiile și obiectul de activitate specifice ICTCM SA, în cadrul procesului standardizat de management al riscului, pentru a se determina măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 27.04.2022, orele 14:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.

Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de montare instalatii de aer conditionat

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, in insolventa, organizeaza:

-Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de montare instalatii de aer conditionat (montare 2 instalatii de aer conditionat tip Nordstar, model KFR-51W/X1c, existente, complete, achizitionate in anul 2008, functionale si nemontate, prin dezafectarea si demontarea celor existente dar defecte).

-Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de vanzare si montare usi tamplarie PVC, sticla rezistenta, feronerie durabila, rezistenta la umiditate si trafic intens, inchidere etansa etc. (Ușă dublă pentru exterior, intrare în institut, 2095 x 1740, 2 buc.) și (Ușă dublă pentru exterior, la poartă, 2060 x 1500, 2 buc.)

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 11.04.2022, orele 16:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.

ICTCM S.A. reia activitatea de închiriere prin licitatie

Incepand cu data de 27.01.2021, ICTCM SA cu sediul in Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei nr. 103, va relua activitatea de închiriere prin licitatie cu strigare de tip competitiv pentru terenuri si spatii proprietatea societatii si adjudecare la cel mai mare pret oferit.

Licitatia va avea loc in fiecare zi de joi la orele 12:00.

Depunerea dosarelor se va face pana in preziua licitatiei, orele 14:00.

Informatii suplimentare: pe site-ul ICTCM SA si la telefon 0721.514.364, 0752.392.505, 0744.430.581.

Detalii:

Cerere participare la licitatie

Acte necesare participare la licitatie

Hotararea AGOA nr. 5 din 28.10.2019

Caietul de sarcini

Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de colectare, reciclare si transport deseuri

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de colectare, reciclare si transport deseuri de tipul: echipamente electrice si electronice (DEEE-uri), utilaje si echipamente scoase din uz, metale feroase/neferoase, hartie si carton, cabluri, lemn, plastice etc. in conformitate cu managementul deseurilor si legilor in vigoare.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 16.12.2021, orele 16:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.