Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Convocator AGOA

Consiliul de Administrație al ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini SA București convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31//1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.05.2020, orele 11:00, cu data de referință 15.05.2020, care va avea loc la sediul societății din București, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4.

(mai mult…)

Anunt suspendare activitati licitatie si vanzare.

Se suspendă, până pe 15 aprilie 2020, orice activitate legată de închiriere spații și vânzare mobilier, echipamente, utilaje. Totodată se suspendă, pe aceeași perioadă, orice vizită legată de vizionare spații, mobilier, echipamente, utilaje.

Achizitie servicii de Auditare Financiar-Contabila a ICTCM S.A. pentru anii 2019 si 2020

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii deauditarefinanciar-contabila a societatii, aferenta anilor 2019 si 2020, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Convocator AGOA

Consiliul de Administratie al ICTCM – Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini SA Bucuresti convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 03.03.2020, orele 11:00, cu data de referinta 17.02.2020, care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4.

(mai mult…)

Vanzare prin licitatie de materiale si diverse repere

ICTCM – Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini SA Bucuresti organizeaza:

LICITATIE cu strigare, pentru vanzarea unor bunuri propietatea ICTCM SA, constand in materiale (laminate – oteluri si neferoase), elemente de asamblare, piese auto, etc. conform listei anexate. Vanzarea se face en-gros.

(mai mult…)

Licitatie pentru firma de Resurse Umane

LICITATIE DE OFERTE PRIVIND SELECTAREA FIRMEI SPECIALIZATE IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, ICTCM S.A. organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in recrutarea resurselor umane, respectiv recrutarea persoanei pentru ocuparea functiei de DIRECTOR GENERAL al ICTCM SA.

(mai mult…)

Anunt pentru selectia unui expert in insolventa

ICTCM-Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini SA, cu sediul in Bucuresti, sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, anunta selectia de oferte pentru desemnarea unui practician in insolventa, pentru stabilirea unui “plan de reorganizare” a activitatii societatii, in conformitate cu Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, actualizata.

(mai mult…)