Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Convocator AGOA

Consiliul de Administrație al ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini SA București convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31//1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.05.2020, orele 11:00, cu data de referință 15.05.2020, care va avea loc la sediul societății din București, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.05.2020, la aceeași adresă și la aceeași oră, cu data de referință 15.05.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2019;
  2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2019;
  3. Aprobarea Raportului cenzorului aferent exercițiului financiar 2019;
  4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
  6. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte şi să semneze în numele acţionarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.