Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Achiziție servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achizitioneze servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea ICTCM SA.

Evalautorul trebuie sa fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care sa rezulte că poate presta servicii de evaluare bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar.

Termenul limită de depunere a ofertei financiare și a documentelor minime  de calificare este de 22.05.2018 ora 16,00.

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro, sau direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Relații suplimentare la d-nul Ion OLARU- șef Administrativ, nr. tel. 0722402672 sau d-na Georgeta GALIȘ- director economic, nr.tel. 0767 179 800.