Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze  servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/ autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens, vizate la zi. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Relații suplimentare la d-na Georgeta GALIȘ- director economic, nr.tel. 0767 179 800 sau d-na Florica COSTIN – Resurse Umane, nr.tel. 0721 514 364.