Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 – 31.08.2017

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționezeservicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 -31.08.2017,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/ autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens, vizate la zi. 

Termenul limită de depunere a ofertei financiare si a documentelor de calificare este de 21.05.2018, ora 16,00.

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Relații suplimentare la d-na Georgeta GALIȘ- director economic, nr.tel. 0767 179 800 sau d-na Florica COSTIN- Resurse Umane, nr.tel. 0721 514 364.