Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Achizitie servicii de Auditare Financiar-Contabila a ICTCM S.A. pentru anii 2019 si 2020

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii deauditarefinanciar-contabila a societatii, aferenta anilor 2019 si 2020, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 10.03.2020, orele 16:00.

Relații suplimentare: tel.: 0767 179 800, 0721 514 364.