Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

achizitii

Achizitie servicii de Auditare Financiar-Contabila a ICTCM S.A. pentru anii 2019 si 2020

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii deauditarefinanciar-contabila a societatii, aferenta anilor 2019 si 2020, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze  servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Achizitie servicii de evaluare a brevetelor de invenție

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de evaluare a brevetelor de invenție proprietate a societății, în vederea stabilirii valorii de piață a acestora.

Ofertantul trebuie sa fie atestat ca evaluator privind drepturile de proprietate industriala si sa prezinte documente in acest sens. 

(mai mult…)

Achiziție servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achizitioneze servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea ICTCM SA.

Evalautorul trebuie sa fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care sa rezulte că poate presta servicii de evaluare bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar.

(mai mult…)

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 – 31.08.2017

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționezeservicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 -31.08.2017,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Achiziție servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achizitioneze servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea ICTCM SA.

Evalautorul trebuie sa fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care sa rezulte că poate presta servicii de evaluare bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar.

(mai mult…)

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 – 31.08.2017

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționezeservicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2009 -31.08.2017,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/ autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens, vizate la zi. 

(mai mult…)

Achiziție servicii de auditare a situațiilor financiare aferente anului 2017

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de auditare a situațiilor financiare aferente anului 2017, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Ofertantul trebuie sa fie atestat/ autorizat ca auditor de Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte documente în acest sens, vizate la zi. 

(mai mult…)

Achizitie servicii de evaluare a brevetelor de invenție

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de evaluare a brevetelor de invenție proprietate a societății, în vederea stabilirii valorii de piață a acestora.

Ofertantul trebuie sa fie atestat ca evaluator privind drepturile de proprietate industriala si sa prezinte documente in acest sens. 

(mai mult…)