Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Achizitii

Achiziție servicii de schimbare coloane de scurgere și reabilitare grupuri sanitare.

Societatea ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, aflată în insolvență, dorește să achiziționeze servicii de schimbare coloane de scurgere și reabilitare grupuri sanitare, după cum urmează:

Obiectiv 1: Pavilion Cercetare Proiectare, subsol + parter + 5 etaje;

  • înlocuire țevi scugere pe ambele scări;
  • reabilitare grupuri sanitare.

Obiectiv 2: Pavilion Administrativ, parter + 2 etaje;

  • înlocuire țevi scurgere pe ambele scări;
  • reabilitare grupuri sanitare

Pentru elaborarea ofertei tehnice și financiare trebuie să ne contactați pentru a vizualiza și identifica starea actuală în vederea elaborării celei mai eficiente oferte. Ofertantul trebuie să fie specializat, autorizat și certificat în astfel de lucrări.

Termenul limită de depunere a ofertei tehice și financiare și a documentelor minime de calificare este vineri, 01.07.2022, ora 15.00.

Ofertele tehnice și financiare vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau vor fi aduse direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la domnul Valeriu AVRAMESCU, nr. tel. 0722.508.270.

Achiziție servicii de reabilitare a hidroizolațiilor teraselor și acoperișurilor a cinci imobile proprietatea ICTCM S.A.

Societatea ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, aflată în insolvență, dorește să achiziționeze servicii de reabilitare a hidroizolațiilor teraselor și acoperișurilor a cinci imobile, după cum urmează:

Obiectiv 1: Pavilion Cercetare Proiectare (subsol+parter+5 etaje), în suprafață de 1080 mp (60m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri etc.;

Obiectiv 2: Pavilion Administrativ (parter+2 etaje), în suprafață de 432 mp (36m x 12m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri, impermeabilizare zonă contact între clădiri (ob. 1 cu ob. 2) etc.;

Obiectiv 3: Laborator probe, în suprafață de 972 mp (54m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație în zona gurilor de scurgere, impermeabilizare guri de scurgere, montare șorțuri de tablă, impermeabilizare aticuri, etanșare iluminatoare etc.;

Obiectiv 4: Hală parter, în suprafață de 648 mp (36m x 18m);

  • reabilitare hidroizolație acoperiș, impermeabilizare guri de scurgere etc.;

Obiectiv 5: Incintă încercări prototipuri, în suprafață de 176,55 mp.

  • reparare acoperiș din tablă etc.;

Pentru elaborarea ofertei tehnice și financiare trebuie să ne contactați pentru a vizualiza și identifica starea actuală în vederea elaborării celei mai eficiente oferte. Ofertantul trebuie să fie specializat, autorizat și certificat în astfel de lucrări.

Termenul limită de depunere a ofertei tehice și financiare și a documentelor minime de calificare este vineri, 01.07.2022, ora 15.00.

Ofertele tehnice și financiare vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau vor fi aduse direct la sediul ICTCM SA, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la domnul Valeriu AVRAMESCU, nr. tel. 0722.508.270.

ICTCM  S.A. organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de evaluare și tratare a riscurilor pentru realizarea unui RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR 

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, in insolventa, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de evaluare și tratare a riscurilor pentru realizarea unui RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR în conformitate cu cerințele L333/2003 și HG301/2012 actualizată, privind paza obiectivelor pentru locațiile și obiectul de activitate specifice ICTCM SA, în cadrul procesului standardizat de management al riscului, pentru a se determina măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 27.04.2022, orele 14:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.

Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de montare instalatii de aer conditionat

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, in insolventa, organizeaza:

-Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de montare instalatii de aer conditionat (montare 2 instalatii de aer conditionat tip Nordstar, model KFR-51W/X1c, existente, complete, achizitionate in anul 2008, functionale si nemontate, prin dezafectarea si demontarea celor existente dar defecte).

-Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de vanzare si montare usi tamplarie PVC, sticla rezistenta, feronerie durabila, rezistenta la umiditate si trafic intens, inchidere etansa etc. (Ușă dublă pentru exterior, intrare în institut, 2095 x 1740, 2 buc.) și (Ușă dublă pentru exterior, la poartă, 2060 x 1500, 2 buc.)

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 11.04.2022, orele 16:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.

Licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de colectare, reciclare si transport deseuri

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea unei firme specializate in servicii de colectare, reciclare si transport deseuri de tipul: echipamente electrice si electronice (DEEE-uri), utilaje si echipamente scoase din uz, metale feroase/neferoase, hartie si carton, cabluri, lemn, plastice etc. in conformitate cu managementul deseurilor si legilor in vigoare.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat și să prezinte documente în acest sens. 

Ofertele vor fi trimise pe adresa ictcm@ictcm.ro sau direct la sediul ICTCM S.A., Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, București, pana la 16.12.2021, orele 16:00.

Relații suplimentare: tel.: 0722 508 270.

Achizitie servicii de Auditare Financiar-Contabila a ICTCM S.A. pentru anii 2019 si 2020

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții de Mașini S.A., societate cu capital majoritar de stat, organizeaza licitatie de oferte pentru selectarea auditorului financiar, in vederea prestarii de servicii deauditarefinanciar-contabila a societatii, aferenta anilor 2019 si 2020, în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Achiziție servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze  servicii de auditare financiară a activității economice a ICTCM SA din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018,   în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

(mai mult…)

Achizitie servicii de evaluare a brevetelor de invenție

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achiziționeze servicii de evaluare a brevetelor de invenție proprietate a societății, în vederea stabilirii valorii de piață a acestora.

Ofertantul trebuie sa fie atestat ca evaluator privind drepturile de proprietate industriala si sa prezinte documente in acest sens. 

(mai mult…)

Achiziție servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA, societate cu capital majoritar de stat, dorește să achizitioneze servicii de evaluare mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietatea ICTCM SA.

Evalautorul trebuie sa fie autorizat ANEVAR și să dețină un certificat din care sa rezulte că poate presta servicii de evaluare bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar.

(mai mult…)