ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI S.A. Bucuresti,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

organizeaza in data de 28.09.2018 orele 11.00

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Economic.

 

Detalii

ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI S.A. Bucuresti organizeaza

Licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru vanzarea unor bunuri proprietatea ICTCM SA.

Licitatia se organizeaza la sediul societatii din sos. Oltenitei nr. 103 sector 4 Bucuresti, in datele de 10 si 20 ale fiecarei luni, la orele 12.00.

Detalii:  Anunt licitatie Anexa 1 - MOBILIER, PLANSETE PROIECTAREAnexa 2 - APARATE- ELECTROCASNICEAnexa 3 - ECHIPAMENTE-UTILAJEAnexa 4 - APARATURA BIROU SI LABORATOR

Proiect sectorial:                     Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor   în cariera de cercetare   

Durata de realizare:                01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar:                              Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coordonator de de proiect:    Universitatea Politehnica din Bucureşti -UPB

Parteneri:                            

 • P1: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT  Bucuresti
 • P2: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării  - INCDMTM
 • P3: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
 • P4: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiintelor Biomedicale Victor Babeş
 • P5: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică - ICI
 • P6: Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii de Mașini – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)

Obiective

Etapa 1:

 • OS1: Identificarea experienţei existente în UE privind determinarea intensităţii muncii, a gradului de satisfacţie şi a rolului stimulativ al factorilor mediului de lucru specifici ocupaţiilor cu nivel înalt de calificare;
 • OS4: Analiza categoriilor, rolului, impactului şi gradului de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS8: Identificarea experienţei existente in UE privind monitorizarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS10: Dezvoltarea metodologiei de consultare a comunităţii ştiinţifice şi factorilor de răspundere din CDI în vederea colectării opiniilor şi propunerilor privind elaborarea proiectului de strategie şi formulării de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;
 • OS14: Elaborarea unui plan de comunicare şi organizare a dezbaterilor naţionale;

Etapa 2:

 • OS2: Identificarea unor abordări reprezentative performante care pot servi drept „bune practici”;
 • OS3: Elaborarea unui studiu comparativ şi de bune practici la nivelul UE privind determinarea intensităţii muncii, a gradului de satisfaţție şi a rolului stimulativ al factorilor mediului de lucru specifici ocupaţiilor cu nivel înalt de calificare;
 • OS6: Elaborarea unui raport de analiză privind categoriile, rolul, impactul şi gradul de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii; asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile din CDI;
 • OS8: Identificarea experienţei existente în UE privind monitorizarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS5: Analiza factorilor motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS7: Elaborarea unui raport de analiză şi unor studii de caz aprofundate privind factorii motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS11: Consultarea comunităţii ştiinţifice şi a factorilor de răspundere din CDI privind elaborarea proiectului de strategie şi formulării de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;

Etapa 3:

 • OS7: Elaborarea unui raport de analiză şi unor studii de caz aprofundate privind factorii motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS9: Proiectarea unei metodologii inovative de monitorizare şi evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS12: Elaborarea unui proiect de strategie privind gestionarea eficientă şi sustenabilă a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;
 • OS13: Formularea de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;

Etapa 4:

 • OS15: Elaborarea şi multiplicarea materialelor de informare;
 • OS16: Organizarea şi desfăşurarea a 4 dezbateri naţionale privind rezultatele obţinute  şi a documentelor elaborate;

Etapa 5:

 • OS15: Elaborarea şi multiplicarea materialelor de informare;
 • OS16: Organizarea şi desfăşurarea a 4 dezbateri naţionale privind rezultatele obţinute şi a documentelor elaborate;

      

 

Copyright (c) 2018 - ICTCM S.A. - Toate drepturile rezervate
Ultima actualizare:21 September 2018.

www.ictcm.ro - Visitors (this year) - 11528

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions